Zásady ochrany osobních údajů
 

1. Web automaticky shromažďuje pouze informace obsažené v cookies.

2. Soubory (cookies) jsou textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele webových stránek. Jsou určeny k používání webových stránek. Nejprve obsahují název webové stránky jejich původu, jedinečné číslo a dobu uložení na koncovém zařízení.

3. Provozovatel webových stránek (případně název a adresa) je subjekt, který ukládá soubory cookie na koncové zařízení uživatele a má k nim přístup.

4. Provozovatel webových stránek používá cookies za účelem:

přizpůsobení obsahu webových stránek individuálním preferencím uživatele, tyto soubory především rozpoznají jeho zařízení a zobrazí stránku podle jeho preferencí;
příprava statistik, které pomáhají dozvědět se o preferencích a chování uživatelů, je analýza těchto statistik anonymní a umožňuje vám přizpůsobit obsah a vzhled webových stránek převládajícím trendům, statistiky se také používají k hodnocení popularity webu;
schopnost přihlásit se na web;
udržování přihlašovacích údajů uživatele na každé následující stránce webu.
5. Web používá dva základní typy souborů (cookies) - relační a trvalé. Soubory relace jsou dočasné, ukládají se, dokud neopustíte web (zadáním jiné stránky, odhlášením nebo vypnutím prohlížeče). Trvalé soubory se ukládají na koncovém zařízení uživatele, dokud je uživatel nevymaže nebo po dobu uvedenou v jejich nastavení.
6. Uživatel může kdykoli změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval používání souborů (cookies), nebo pokaždé získat informace o jejich umístění v jeho zařízení. Další dostupné možnosti lze zkontrolovat v nastavení vašeho webového prohlížeče. Je třeba si uvědomit, že většina prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání ukládání souborů (cookies) na koncovém zařízení.
7. Provozovatel webových stránek informuje, že změny nastavení ve webovém prohlížeči uživatele mohou omezit přístup k některým funkcím webových stránek.
8. Soubory (cookies) používané webem (umístěné na koncovém zařízení uživatele) mohou být zpřístupněny jeho partnerům a inzerentům, kteří s nimi spolupracují.
9. Informace o nastavení webových prohlížečů jsou k dispozici v jeho nabídce (nápovědě) nebo na webových stránkách jeho výrobce.Polityka prywatności

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.